„Przedsiębiorca człowiekiem pracy” – konferencja Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców

Od 10 lat Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” związane jest z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Dlatego w roku jubileuszowym 350-lecia kultu maryjnego do tego właśnie miejsca Duszpasterstwo zaprasza przedsiębiorców i pracodawców, aby podjąć wspólną refleksję nad pracą i swoją rolą w społeczeństwie. 

Spotkanie „Przedsiębiorca człowiekiem pracy” odbędzie się 23 października 2010 roku (sobota). W programie konferencji przewidziany jest wykład prof. nadzw. dr hab. Anny Barcik (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Wydział Zarządzania i Marketingu) pt. „Teologia pracy – moralność kapitału społecznego” oraz warsztaty poświęcone pracy przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie.

Program spotkania: LINK
Rejestracja: LINK