Poziom realizacji programów

Z danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, jak podaje ministerstwo  infrastruktury i rozwoju, od początku uruchomienia programów do 8 lutego 2015 r. złożono 301,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 611,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 105 265 umów o dofinansowanie na kwotę 410,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 287,4 mld zł, co stanowi 100,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 323,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 228,9 mld zł.
Więcej: LINK