Towary paczkowane. Seminarium

Główny Urząd Miar planuje zorganizować w 2015 r. seminarium pt.: „Problematyka towarów paczkowanych”. Seminarium odbędzie się w Warszawie, w gmachu Głównego Urzędu Miar.

Decyzje o zorganizowaniu seminarium spowodowało duże zainteresowanie problematyką towarów paczkowanych. Celem spotkania będzie omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z ustawą o towarach paczkowanych, w tym systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Część seminarium zostanie poświęcona również ogólnym zasadom stosowania jednostek miar na opakowaniach towarów paczkowanych.
Więcej: LINK