Poziom realizacji programów

Z danych Krajowego Systemu Informatycznego wynika, że do 19 kwietnia 2015 r. wpłynęło 301,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 612,8 mld zł – informuje resort infrastruktury.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 105 889 umów o dofinansowanie na kwotę 410,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 287,5 mld zł, co stanowi 102,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Więcej: LINK