Pożegnanie ŚP Wiesława Szajdy Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP