Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W ich ramach zorganizowane zostaną spotkania dla każdego z województw  – online, z możliwością aktywnego udziału uczestników, możliwe będzie także zgłaszanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa na przyszłą perspektywę finansową. Pierwsze ze spotkań regionalnych (dla woj. śląskiego) odbędzie się we wtorek 19 stycznia. Spotkania regionalne zakończą się 16 lutego br., zaś zgłaszanie uwag do projektu UP będzie możliwe do 22 lutego.

Informacje na ten temat, szczegółowy harmonogram spotkań i formularze rejestracyjne na każde ze spotkań znajdują się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.