Pożegnanie śp. Marka Butryma

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że dnia 9 grudnia 2022 roku w wieku 79 lat zmarł

ś ╬ p.

Marek Butrym

długoletni Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie,

od 1997 roku reprezentant Izby w Zarządzie Związku Rzemiosła Polskiego,

przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 2001 – 2017,

  aktywny działacz samorządu gospodarczego rzemiosła, społecznik, doskonały organizator i menadżer,

bezpośrednio zaangażowany w organizację 31 Światowego Kongresu Small Business zorganizowanego w 2004 r.,

wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,

uczestniczący w pracach Zespołu ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Komisji Trójstronnej,

uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego” w 2006r,

odznaczony złotym medalem im. J. Kilińskiego w 1999 roku.

Był człowiekiem wymagającym, ale najwięcej wymagał od siebie. Swoim życiem dawał przykład dobrego patrioty chrześcijanina. Pozostawił po sobie żywe, pełne ciepła i serdeczności wspomnienia w środowisku polskiego rzemiosła

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski
wraz z Zarządem i pracownikami

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 16 grudnia 2022 roku (piątek) o godzinie 12:00 w parafii Św. Elżbiety w Powsinie