Odpowiedź ZRP na pismo MRiT dot. nadzoru nad przygotowaniem zawodowym młodocianych w rzemiośle

6 grudnia br. Pani Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP wystosowała odpowiedź na pismo Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które dotyczyło czynności nadzorczych nad przygotowaniem zawodowym młodocianych w rzemiośle.

Treść odpowiedzi znajduje się w linku poniżej:

Odpowiedź ZRP dot. nadzoru nad przygotowaniem zawodowym młodocianych w rzemiośle

Prezentujemy również sprawozdanie zarządu z działalności Związku Rzemiosła Polskiego za okres październik 2021 – czerwiec 2022 w części dotyczącej problematyki oświatowej, sporządzony na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Sprawozdanie zarządu ZRP dot. problematyki oświatowej – 11.21-06.22