Pożegnanie śp. Jana Skuzy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że dnia 26 grudnia 2022 roku w wieku 73 lat zmarł

ś ╬ p.

Jan Skuza

Członek Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego,

Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,

Podstarszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski
wraz z Zarządem, Członkami Komisji Rewizyjnej i pracownikami

Pogrzeb odbędzie się 30 grudnia o godz. 13:00 w Kościele pw. Św. Ducha w Staszowie.