Spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego z Panem Januszem Kowalskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2023 w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego z Panem Januszem Kowalskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi . W spotkaniu wziął udział także Pan Jan Wernicki – Prezes Krajowej Grupy Spożywczej oraz przedstawiciele administracji w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Pan Zdzisław Siwiński – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Marek Jurycki – przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych ZRP, Pan Grzegorz Pellowski – członek Zarządu ZRP oraz Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych ZRP, Pan Karol Szatybełko – I Podstarszy Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku oraz Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP.


Podczas spotkania omówiono problem dominacji firm zagranicznych na rynku dostawy drożdży dla branży piekarniczej i narzucania przez nie wysokich cen firmom rzemieślniczym, problem pieczywa mrożonego i braku informacji na ten temat na produktach oferowanych przez duże sieci handlowe w Polsce oraz problem związany z narzucaniem zakładom piekarniczym przez duże sieci handlowe obowiązku odbioru nie sprzedanego pieczywa w ramach złożonego zamówienia. Przedstawiciele ZRP zaapelowali do przedstawicieli rządu RP o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych redukujących negatywne skutki w/w kwestii dla ogromnej rzeszy firm rzemieślniczych reprezentujących branżę piekarsko-cukierniczą. Złożyli także postulat o uruchomienie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalnego funduszu wspierającego promocję polskich wyrobów piekarniczych wytwarzanych przez firmy rzemieślnicze.