Pożegnanie ś.p. Jana Pawlaka

Ze  smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 20 marca 2021 roku,
odszedł na zawsze nasz drogi Kolega

Ś.╬P.

Jan Pawlak

działacz samorządowy Związku Rzemiosła Polskiego,
długoletni członek Krajowej Rady Rzemiosła,
Zastępca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
Podstarszy Cechu Rzemiosła Różnych w Kościanie,
przedsiębiorca i społecznik.

Kawaler „Szabli Kilińskiego” za zasługi dla rzemiosła polskiego,
odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
wyróżniony przez Prymasa Polski orderem „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”.

Z żalem żegnamy wybitnego działacza rzemiosła,
mądrego i wyrozumiałego Człowieka.
Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Jan Gogolewski
wraz z Zarządem i pracownikami