ŚP Jan Pawlak

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z żalem zawiadamia, że w dniu 20 marca 2021 roku zmarł Jan Pawlak – Zastępca Prezesa WIR w Poznaniu w latach 1982-1994 i 1998-2010, wieloletni podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, długoletni członek Krajowej Rady Rzemiosła w Warszawie i działacz samorządowy Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Inicjator i organizator współpracy z Izbami Rzemieślniczymi Niemiec i Francji. Były wiceprzewodniczący Rady Miasta Kościana, Prezes oraz założyciel klubu bokserskiego im. Feliksa Stamma w Kościanie.

Uhonorowany najwyższymi odznaczeniami rzemieślniczymi, m.in. Szablą im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność integracyjną i charytatywną w rzemiośle otrzymał Medal Św. Brata Alberta im. Adama Chmielowskiego. Wyróżniony przez Prymasa Polski orderem „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti” za szczególną działalność dla Kościoła i Narodu.

W osobie Prezesa Jana Pawlaka utraciliśmy wybitnego samorządowca i rzemieślnika, działającego na rzecz rzemiosła wielkopolskiego, jak i polskiego, oddanego swojej pracy i pełnego szacunku dla innych.

Pogrzeb ś.p. Jana Pawlaka odbędzie w piątek 26 marca br. o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym w Kościanie.

Prezes WIR w Poznaniu Jerzy Bartnik

Dyrektor WIR w Poznaniu Tomasz Wika