Pozadotacyjne źródła finansowania działalności gospodarczej

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym pt. „Pozadotacyjne źródła finansowania działalności gospodarczej”.
Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z innymi niż bezzwrotne formami wsparcia w ramach Funduszy Europejskich.
 

Podczas konferencji, które poprowadzi konsultantka Centralnego Punktu Informacyjnego, przedstawione zostaną informacje o pozadotacyjnych formach wsparcia przedsiębiorstw, w tym m.in.:
•    Regionalne fundusze pożyczkowe
•    Inicjatywa JEREMIE
•    Fundusze kapitałowe
Pozostało już niewiele środków na dotacje bezzwrotne dla przedsiębiorców. W związku z tym, że nowe Fundusze Europejskie zaczną funkcjonować dopiero w dalszej dekadzie 2014 roku, warto zainteresować się finansowaniem, które pod wieloma względami może być korzystniejsze, niż dotacje bezzwrotne.
Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie sie 19 czerwca w Warszawie.
 

Więcej: LINK