Posiedzenia Zarządu, Rady Administracyjnej oraz Walnego Zgromadzenia SMEunited

W dniu 3 grudnia 2020 r. odbyły się w formie wideokonferencji posiedzenia Zarządu, Rady Administracyjnej oraz Walnego Zgromadzenia SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie). ZRP reprezentował w imieniu Prezesa ZRP, wiceprzewodniczącego SMEunited Pana Jana Gogolewskiego – Pan Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

W trakcie posiedzeń m.in. zaprezentowano stan aktualny realizacji budżetu na 2020 r., przyjęto budżet na rok 2021 r., omówiono strategie i priorytety polityczne SMEunited na 2021 r. oraz przyjęto deklarację Walnego Zgromadzenia pt. „Wspieranie MŚP w realizacji celów europejskich”.

Deklaracja wyznacza główne kierunki działań mających na celu wsparcie MŚP w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID 19 oraz stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom. Podkreśla istotną rolę środków antykryzysowych wspierających europejskie MŚP oraz uzasadnia konieczność przeprowadzenia podwójnej transformacji cyfrowej. W tym kontekście podkreśla się także wagę inicjatyw na rzecz przekwalifikowania i kształcenia ustawicznego, wyposażającego pracowników w umiejętności ekologiczne i cyfrowe.

Deklaracja Walnego Zgromadzenia z 3 grudnia br.: TUTAJ