Powołano Zespół do spraw działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu

2 października br. Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski podpisał Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Zespołu do spraw działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie. W składzie powołanego Zespołu, zgodnie z  par. 3, znaleźli swoje miejsce przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.

Obszarami tematycznymi działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie są:

1) e-materiały oraz e-podręczniki opracowywane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) egzaminy zawodowe;

3) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

4) Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji;

5) Krajowy System Danych Oświatowych.

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie zagadnień związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Związek Rzemiosła Polskiego wyznaczył do prac w ramach Zespołu ds. działań informacyjno-promocyjnych następujące osoby: Panią Jolantę Kosakowską, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej (członek zespołu) oraz Pana Macieja Kwieka, Rzecznika Prasowego, Zespół Rozwoju i Komunikacji (z-ca członka zespołu).