Posiedzenie Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych i Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy