Posiedzenie Zespołu monitorującego wykonanie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla p