Środki unijne na wsparcie dialogu

Środki unijne przeznaczone na rozwój dialogu społecznego okazały się niewystarczające. Według partnerów społecznych wsparcie oferowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5 zdecydowanie odbiega od rzeczywistych potrzeb.

Związek Rzemiosła Polskiego jako partner społeczny, zwrócił się do Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka z propozycją przekazania części środków – które dodatkowo Polska ma otrzymać z UE – na działania wspierające dialog.

Promowanie dialogu, zwłaszcza wśród ludzi młodych jest niezmiernie ważne, tym bardziej, że ich wiedza o roli dialogu w życiu obywateli jest znikoma.

Treść pisma w załączniku.