Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych TK