Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia TK ds. społeczno – gospodarczych