Posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i rynku pracy TK