Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

11 grudnia 2023 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Semestru Europejskiego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu z ramienia ZRP. Podczas posiedzenia podsumowano spotkanie robocze na temat kształtowania ubóstwa w świetle najnowszych wyników badania spójności społecznej, omówiono wyniki rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2024 r. w ramach tzw. pakietu jesiennego Semestru Europejskiego, oraz zaprezentowano kalendarz Semestru na 2024 r.