Posiedzenie Zespołów TK ds. budżetu, wynagrodzeń i rynku pracy oraz zespołu ds. polityki gospodarcze