Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona cyfryzacji MŚP z branży budowlanej

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową digital-construction.ec.europa.eu służącą opracowaniu działań wspierających cyfryzację MŚP z branży budowlanej. Witryna internetowa dostępna jest w języku polskim i działa jako punkt kompleksowej obsługi zapewniający dostęp do wszystkich usług oferowanych MŚP z sektora budowlanego zainteresowanym cyfryzacją swojej działalności i praktyk pracy. W szczególności można znaleźć na niej różne informacje dotyczące cyfryzacji przedsiębiorstw i technologii cyfrowych w budownictwie.

Uruchomienie serwisu jest częścią projektu wspierającego cyfryzację MŚP w budownictwie, kierowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP (EISMEA). Oferowane usługi, a także badania wymagane do ich zaprojektowania, opierają się na zaleceniach badania Komisji Europejskiej „Wspieranie cyfryzacji sektora budowlanego i MŚP”.

Usługi oferowane na stronie internetowej obejmują:

  • Cyfrowy skan dojrzałości w celu oceny poziomu cyfryzacji firmy;
  • Podręcznik zapewniający ogólne zrozumienie cyfryzacji w budownictwie oraz kroki i zalecenia dotyczące cyfrowych procesów firmy, kultury firmy i technologii;
  • Kalendarium szkoleń w celu dalszego pogłębienia wiedzy zawartej w podręczniku;
  • Zbiór najlepszych praktyk budowlanych MŚP, które realizowały projekty cyfryzacji.

https://digital-construction.ec.europa.eu/