Posiedzenie Rady Administracyjnej UEAPME, Sztokholm