III konferencja tematyczna w ramach projektu systemowego

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego (DDP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w dniu 15 czerwca 2009 roku w godz. 10.00-16.00 w Centrum konferencyjnym Villa Otwock przy ul. Wspaniałej 47 w Otwocku k/Warszawy, odbędzie się III konferencja tematyczna w ramach realizowanego w latach 2008-2009 projektu systemowego „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” jest pierwszym projektem systemowym realizowanym ze środków PO KL podejmującym tematykę wzmocnienia mechanizmów dialogu społecznego w Polsce. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-diagnostyczny. Zapowiadana konferencja wpisuje się w cykl (czterech) konferencji tematycznych przewidzianych w projekcie, z udziałem ekspertów, którzy przedstawią rezultaty wypracowane podczas kolejnych etapów projektu.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.