Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

26 czerwca 2023 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miało miejsce posiedzenie I Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Podczas posiedzenia przyjęto regulamin tego gremium, wybrano przewodniczącego i Prezydium Podkomitetu oraz omówiono propozycje strony rządowej w zakresie proponowanych rozwiązań dotyczących wsparcia partnerów spoza administracji będących członkami komitetów monitorujących programy krajowe i regionalne.