Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

30 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji miało miejsce posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Podczas posiedzenia omówiono m.in. stan prac nad Umową Partnerstwa i programami operacyjnymi na lata 2021-2027 – w tym obszary współpracy z partnerami spoza administracji , nowy instrument finansowy REACT-EU, obszary współpracy z partnerami spoza administracji w ramach opracowywania Krajowego Planu Odbudowy oraz planowane działania w zakresie ewaluacji polityki spójności w 2021 roku.