Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

3 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, zastępca członka Komitetu ze strony polskich pracodawców.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. aktualny stan negocjacji programu Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, wyniki badania potrzeb partnerów społecznych w zakresie wsparcia z EFS na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych, politykę na rzecz wsparcia populacji romskiej do 2030 roku, działania na rzecz przezwyciężania ubóstwa wśród dzieci oraz kwestie dot. promocji współpracy międzynarodowej we wdrażaniu innowacji społecznych w ramach nowego programu EFS+.