Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie finansowania rzemieślniczych szkół zawodowych w 2021 roku