Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Dialogu Społecznego z nowymi przedstawicielami rządu RP

15 lutego 2024 br. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z nowymi członkami rządu RP nominowanymi do Rady przez Prezydenta RP.Posiedzeniu przewodniczyła, po raz pierwszy w nowej kadencji strony rządowej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli trzej przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w RDS: Pan Jan Klimek – Wiceprezes ZRP, Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes ZRP oraz Pan Janusz Piątek – Wiceprezes ZRP.

W posiedzeniu uczestniczyli także Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury; Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii; Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra ds. Polityki Senioralnej; Katarzyna Kotula, Ministra ds. Równości; Joanna Mucha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Hanna Majszczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Marcin Kulasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Monika Sikora, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grażyna Wereszczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główna Inspektor Pracy.

Porządek obrad obejmował przedstawienie najważniejszych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz debatę w tym zakresie. Przedstawiciele ZRP w trakcie dyskusji na temat zagadnień, jakimi powinna zająć się w najbliższym czasie Rada podnieśli kwestie dotyczące konieczności nowelizacji ustawy o rzemiośle, stałego monitorowania przepisów dot. kształcenia zawodowego ze szczególnym położeniem nacisku na tematykę kształcenia w systemie dualnym w rzemiośle, ustawy regulującej kwestie sukcesji w firmach rodzinnych oraz wprowadzania rozwiązań prawnych dot. rynku pracy mających na celu ograniczenie negatywnej tendencji spadku polskiej siły roboczej na rzecz napływu pracowników z zagranicy.

Ponadto przedstawiciele innych partnerów społecznych zwrócili m.in. uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów ustawy o ochronie sygnalistów, ograniczania przepisów prawa pracy umożliwiających preferowanie umów cywilno-prawnych kosztem normalnych umów o pracę oraz nowelizacji ustaw o rentach i emeryturach stażowych.

Ponadto w trakcie posiedzenia, Rada przyjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 64 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 63 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r.
  • Uchwałę nr 65 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2023.
  • Uchwałę nr 66 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r.
  • Uchwałę nr 67 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego.
  • Uchwała nr 127 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie realizacji działań informacyjno-edukacyjnych przez partnerów społecznych w formule niekonkurencyjnej finansowanych z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.