Posiedzenie Komitetu Monitorującego SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw