Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniach 26-27 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan  Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono następujące tematy:

  •  Aktualny stan wdrażania Programu
  •  Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  •  Zmiany w Rocznych Planach Działania na 2020 rok dla Osi I oraz Roczny Plan Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2020 rok
  •  Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości
  •  Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Działania 2.19
  •  Roczne Plany Działania na 2020 rok dla Osi IV
  •  Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej
  •  Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  •  Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok oraz przyjęcie Rocznego Planu Działania na 2020 rok dla Osi V w zakresie kompetencji Ministerstwa Zdrowia

Przedstawiciel ZRP zgłosił postulaty organizacji rzemiosła (wypracowane na spotkaniu konsultacyjnym 20.11.2019 w siedzibie ZRP) dot. wprowadzenia zmian w kryteriach czterech konkursów przewidzianych do realizacji w przyszłym roku. Trzy z nich zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący.

Po posiedzeniu Komitetu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia partnerów społecznych w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2017. Partnerzy społeczni przedstawili swoje oczekiwania w tym zakresie, które powinny być wzięte pod uwagę w trakcie dalszego procesu negocjacji rządu polskiego z Komisją Europejską.