Mały ZUS Plus – Ekspert ZRP w Prawo.pl

O podniesieniu limitu przychodów przynajmniej dla usług materialnych, drobnych wytwórców i handlu, mechanizmie corocznej waloryzacji kwoty oraz ogólnej ocenie Małego ZUS-u Plus z punktu widzenia mikroprzedsiębiorstw mówi w Prawo.pl Elżbieta Lutow, Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości Związku Rzemiosła Polskiego: – Chociaż możliwości skorzystania z ulgowego ZUS-u zostały poszerzone, to nadal z uwagi na wprowadzenie warunku nieprzekroczenia przychodu w wysokości 120 tys. zł nie są zadowalające dla dużej grupy przedsiębiorców. Są to przedsiębiorcy osiągający niskie dochody, poniżej 5-tys. zł , które dają możliwość obniżenia składki, ale którzy ze względu na specyfikę działalności (np. usługi materialne i handel) nie zmieszczą się w 120-tysięcznym limicie przychodu.

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu: https://bit.ly/33Gkbb9