Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki, Łódź