Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013, Warszawa