Innowacje w przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania poświęcone tematyce innowacji w zakresie popytowego podejścia do ich tworzenia, innowacji w sektorze usług i działań ekoinnowacyjnych. Spotkania realizowane są w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

Najbliższe spotkania odbędą się między 1 a 11 marca 2011 roku w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

Prowadzić je będą prelegenci, eksperci, także zagraniczni, w dziedzinie innowacyjności.

Spotkania rozpoczynają się od godziny 10.00 i trwają mniej więcej do godziny 15.30. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz w porze obiadu. Zapewnia tłumaczenie symultanicznie w trakcie spotkań z prelegentami z zagranicy.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Kontakt i informacje: email: kip@parp.gov.pl Tel: 22 339 45 21

W załączniku wykaz terminów,  miejsc spotkań, poruszanych zagadnień oraz formularz zgłoszeniowy