Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego