Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego, Spa