Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+

13 października 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu EFS ze strony polskich pracodawców.

Podczas posiedzenia omówiono m.in.: realizację przez państwa członkowskie UE warunków podstawowych do przyszłych programów finansowanych z EFS, europejską platformę walki z bezdomnością oraz wsparcie z EFS+ na walkę z bezdomnością, problematykę pracy z bezdomnymi – podejście do bezdomności we Włoszech w okresie programowania 2021-2027 oraz europejskie programy mobilności.