Posiedzenie Komitetu Ekonomiczno- Finansowego SMEunited

21 kwietnia 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komitetu  Ekonomiczno- Finansowego SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie). Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji i Pan Jarosław Romaniuk – Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania omówiono m.in. aktualną sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej w skali makroekonomicznej w kontekście pandemii Covid-19 i związane z nią kwestie dot. finansowania MŚP w sytuacji kryzysowej oraz dokonano przeglądu stanu przygotowań krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w poszczególnych krajach członkowskich UE . Poruszono także kwestie dot. opodatkowania przedsiębiorstw i polityki przemysłowej.

Eksperci ZRP poinformowali o aktualnej sytuacji w Polsce dotyczącej przygotowania projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Polsce”, przedstawiając najważniejsze elementy stanowiska ZRP przekazanego stronie rządowej.