Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 19/04/2021

Dalszy rozwój umiejętności pozostaje kluczowym priorytetem dla MŚP

"Istnieje duża potrzeba dostosowania umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy i wspierania szkolenia ustawicznego. Jest to podstawowa rola systemów kształcenia i szkolenia i powinna być dalej rozwijana poprzez przepisy dotyczące kształcenia ustawicznego. Takie przepisy są obecnie w większości opłacane przez pracodawców i powinny być dalej wspierane przez Unię Europejską" - stwierdziła Liliane Volozinskis Dyrektor ds. Społecznych i Polityki Szkoleniowej podczas wysłuchania partnerów społecznych zorganizowanego przez Komisję Europejską na temat ogłoszonych przez nią inicjatyw dotyczących indywidualnych kont edukacyjnych i mikrokredytów. 

Następnie wyjaśniła, że indywidualne konta edukacyjne nie mogą być rozwiązaniem "uniwersalnym" i nie powinny zastępować dobrze funkcjonujących krajowych, regionalnych i sektorowych systemów organizowanych przez partnerów społecznych, takich jak fundusze szkoleniowe. Ponadto powinny one w pełni respektować rolę partnerów społecznych i nie zastępować roli pracodawców w inicjowaniu i finansowaniu kształcenia ustawicznego. Pierwszym priorytetem powinno być zapewnienie najbardziej odpowiedniej oferty szkoleniowej, aby sprostać nowemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe i ekologiczne. W przypadku MŚP główną zasadą, której należy przestrzegać, powinno pozostać podejście oparte na podziale kosztów. Odpowiedzialność za kształcenie ustawiczne powinna być dzielona między organy publiczne, pracodawców i osoby fizyczne.

W odniesieniu do mikrokredytów podkreśliła, że są one dobrymi narzędziami do podnoszenia i zmiany kwalifikacji siły roboczej oraz dopasowywania efektów uczenia się wymaganych na rynku pracy. Mikrokredyty są dobrze wykorzystywane przez rzemiosło i MŚP, ponieważ w większości przypadków są one dobrze dostosowane do ich ograniczeń. Dzięki krótkim i ukierunkowanym treściom szkoleniowym są one zgodne z potrzebami przedsiębiorstw i pracowników oraz mogą rozwiązać problemy związane z motywacją, czasem i kosztami (...).

Pełna treść: smeunited.eu

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018