Konferencja „Perspektywy Dialogu Społecznego” współorganizowana przez MG i ZRP (w ZRP)