Posiedzenie Komisji Zarządu ds. Funduszy Unijnych i Programów Operacyjnych