Seminarium Carbon Footprint w praktyce

W dniu 4 maja 2009 roku w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się seminarium, którego celem jest przybliżenie zarządzania emisyjnością w przedsiębiorstwie tzw. carbon footprint.