Posiedzenie Komisji Trójstronnej

Waloryzacja emerytur i rent z FUS w 2016 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. oraz założenia projektu budżetu państwa na najbliższy rok były omawiane podczas ostatniego (26 czerwca) posiedzenia Komisji Trójstronnej.

Strona pracodawców poparła stanowisko rządu o pozostawieniu zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015. Natomiast związkowcy w przesłanym stanowisku chcą by zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r. wyniosło nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015.

Jeżeli strony społeczne nie dojdą do porozumienia, to ostateczną decyzję w sprawie zajmie rząd
Minister pracy przypomniał, że Rada Ministrów przedstawiła Trójstronnej Komisji propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1850 zł. Jest to wzrost o 100 zł w stosunku do bieżącego roku. Związki zawodowe przewidują wzrost o 130 zł, a organizacje pracodawców opowiadają się za ustawowym minimum, wynoszącym 1782zł (wzrost o 32 zł) – to propozycja pracodawców.

Strona rządowa podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 100 zł argumentuje poprawiającą się sytuacją na rynku pracy i optymistyczną prognozą wzrostu gospodarczego.
Więcej: LINK