Forum Dialogu Obywatelskiego

Forum Dialogu Obywatelskiego obradowało 25 czerwca w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W czasie trwania spotkania minister pracy  poinformował, że Sejm przyjął ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego.

Mechanizmy znane z funkcjonowania Komisji Trójstronnej w sposób naturalny koncentrują się wokół relacji między pracownikami a pracodawcami. Nie są zatem wystarczające dla skutecznego reprezentowania pozostałych członków społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad stworzeniem mechanizmu dialogu, adresowanego także do innych grup społecznych oraz nad optymalną formą dalszego instytucjonalizowania dialogu obywatelskiego.
 
– Alternatywą dla dialogu jest przemoc – stwierdził prof. Jerzy Hausner w otwierającym Forum wystąpieniu „Od dialogu korporatystycznego do społecznego i obywatelskiego”. – Obciążeniem dla obecnej formy dialogu jest nieuwzględnianie szerokich grup społecznych, często wykluczonych, przy nadreprezentacji wielkiego przemysłu i korporacji. 
 
Minister Kosiniak-Kamysz mówił o konieczności umocnienia partycypacji społecznej w Polsce. – Deklaruję, że jeśli uda się nam wspólnie uzgodnić sposoby powiększenia podmiotowości i zwiększenia partycypacji sektora pozarządowego, uwzględnimy to w nowelizacji ustawy o pożytku publicznym. Jesteśmy również gotowi na powiększenie kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego i nadanie jej większej autonomii.
Więcej: LINK