Ogólnopolski konkurs dla firm sektora MŚP „Oszczędzaj, chroniąc środowisko”

Zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie w ramach projektu „3xśrodowisko”:  ogólnopolskim konkursie dla firm sektora MŚP – „Oszczędzaj, chroniąc środowisko”.

Firmy, które wdrożą rozwiązania oszczędzające zasoby w ramach produkcji lub usług nie tylko obniżą koszty swojej działalności ale dodatkowo mogą wziąć udział w konkursie i zdobyć nagrody pieniężne. Zapraszamy do udziału małe i średnie firmy.

W konkursie mogą brać udział MŚP z branż objętych projektem, które spełniają następujące warunki:
a) są firmą referencyjną w projekcie, lub
b) brały udział w warsztatach w projekcie, lub
c) przy wypracowywaniu rozwiązań skorzystały z pomocy ekspertów/animatorów w projekcie.

Aby firma mogła wziąć udział w konkursie powinna: wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać wdrożone zmiany i przedstawić jakie oszczędności zostały osiągnięte (ile zaoszczędzono zasobów: wody, energii elektrycznej, paliwa itd.).

Konkurs trwa do 19 lutego 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Regulamin konkursu:
LINK
Więcej:
LINK