Posiedzenie Komisji ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP