Posiedzenie Komisji Branżowej Rzemiosł Artystycznych ZRP